Aanmelden TSTA competitie 2024

Hoe meld je je aan? 

Graag een mail naar:  tstapullers@gmail.com

Deelnemers TSTA Competitie 2024:            

INSCHRIJVEN TSTA COMPETITIE 2024 MOGELIJK TOT 17 MAART
Vanaf nu kun je je opgeven voor de TSTA-competitie 2024!
Let op.. Je hoeft voor de punten niet alle wedstrijden te rijden.....    JOU BESTE 8 TELLEN!

Hoe doe je dat?
Maak 40 euro inschrijfgeld over naar
NL78RABO0132275902 t.n.v Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek  (TSTA) o.v.v. DEELNAME 2024 Naam en Klasse...

OOK graag een mail naar:
tstapullers@gmail.com met je NAAM, ADRES, POSTCODE, WOONPLAATS, TEL-NR, KLASSE, MERK en TYPE TREKKER en je evt..TSTA nr..

Let op: Reglement is aangepast! zie: reglementen

Meld je aan_Tekengebied 1